The Lord's Prayer
Zon Skjuw zo Azctiren

Zcori Olte, do bul zotl Upramaret kax, zore Xanasc kax kalik. Zore Azct wogomut. Zore Gumant wokax bul zotl Aret winjo bul zotl Upramaret koamaxtir.
Kesc to scila porisck zcorik Borat, ok uwtam to scilak bul koscotuwir winjo scila uwtamin jindokai do aw zcila scotuwut.
Dorwal to go scila aw Djurwan, ok Lorub to scila zox Scjotl.
Aw moktl kawlut imar zon Aret, zon Kascow, ok zon Kjolantl.

Ulorwa.Some Garfield Comics
Atow Gunskescikte Garfield